Ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἀνακοινοῦται , ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός δέν θά ἑορτάση ἐφέτος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ τήν Τρίτη 12 Μαῒου , ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, λόγω κορονοϊοῦ καί τῶν ἐξ αὐτοῦ περιοριστικῶν μέτρων τῆς Πολιτείας καί δέν θά δεχθῆ ἐπισκέψεις γιά εὐχές.

Ὁ Ποιμενάρχης μας εὐχαριστεῖ πάντας, τούς Περιφερειακούς καί τούς Δημοτικούς Ἄρχοντας, τόν ἱερόν Κλῆρον , τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας γιά τίς εὐχές τους καί προσεύχεται διά τήν σωτηρίαν τους , τήν κατά Θεόν προκοπήν τους, τήν σωματικήν καί πνευματικήν ὑγείαν καί τήν οἰκογενειακήν χαρά πάντων .

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας

Αφήστε μια απάντηση

Please enter your comment!
Please enter your name here