Η ΕΝΥΠΕΚΚ και ο Πρόεδρός της Αλέξης Μητρόπουλος χαιρετίζουν την σημερινή εξαγγελία του υπουργού Εργασίας κ.Ιωάννη Βρούτση (βλ. εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» στις 25-10-2020) για πλήρη νομική εξίσωση εργατών και υπαλλήλων στο εθνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων.

Η απαράδεκτη, αναχρονιστική και αμφίβολης συνταγματικότητας διάκριση ανάμεσα σε εργάτες και υπαλλήλους ίσχυσε για εκατό (100) ακριβώς χρόνια και δυστυχώς νομιμοποιήθηκε από τη Δικαιοσύνη και το σύνολο της συστημικής πανεπιστημιακής διανόησης με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Η διάκριση είχε ταξικό και ιδεολογικό περιεχόμενο και αποτέλεσε το βασικότερο εργαλείο εκμετάλλευσης της ελληνικής εργατικής τάξης καθώς και μέσο παράνομου πλουτισμού τής αστικής, κυρίως μεγαλοαστικής, τάξης.

Η διάκριση σε όσους παρέχουν εργασία προεχόντως χειρωνακτικά-σωματικά (εργάτες) και όσους παρέχουν εργασία προεχόντως πνευματικά (υπάλληλοι) είναι σήμερα βαθειά αναχρονιστική και παιδαριώδης. Η επιστήμη δεν δέχεται σήμερα ότι υπάρχει αμιγής πνευματική και αμιγής σωματική εργασία.

Οι αναχρονιστικές και απαξιωτικές όμως ανισότητες για όσους εργάζονται πολλές φορές πιο σκληρά (εργάτες) διατηρούνται ακόμη στο Εργατικό μας Δίκαιο και αφορούν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω ζητήματα:

α.στον καθορισμό των κατωτάτων ορίων μισθών, που αδικούν τους εργάτες,

β.στον χρόνο προειδοποίησης για τη καταγγελία τής σύμβασης αορίστου χρόνου (για τους υπαλλήλους γίνεται με προειδοποίηση, για τους εργάτες χωρίς),

γ.στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης (οι εργάτες λαμβάνουν πολύ μικρότερη αποζημίωση),

δ.στο ύψος της αποζημίωσης όταν αποχωρούν μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης,

ε.στο ύψος του επιδόματος ανεργίας,

στ.στις διάφορες πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, εργασία τις Κυριακές, επίδομα αδείας κ.λ.π.),

ζ.στην ένταξη και εξέλιξη στον κορμό τής επιχείρησης (οι εργάτες είναι αποκλεισμένοι, με κάποιες εξαιρέσεις).

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να προβεί σε απόλυτη θεσμική εξομοίωση εργατών και υπαλλήλων, χωρίς εξαιρέσεις και μεταβατικότητες και να εξαλείψει όλες τις ανισότητες στη Νομοθεσία αλλά και στην πράξη.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Please enter your comment!
Please enter your name here