Δια περιφοράς θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020. Μεταξύ άλλων, στα θέματα της ημερήσια διάταξης συμπεριλαμβάνονται

-Λήψη απόφασης παράτασης της επιβολής του πάγιου τέλους για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας του διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό. -Λήψη απόφασης έγκρισης διαμόρφωσης «Εισόδου – Εξόδου» οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με την επωνυμία «ΗΛΕΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» που βρίσκονται στη θέση «Στρογγυλό» της Κοινότητας Επιταλίου του Δήμου Πύργου.

Λήψη απόφασης έγκρισης της πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Πύργου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλπ

Αφήστε μια απάντηση

Please enter your comment!
Please enter your name here