Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αφορμή την εμφάνιση επιζωοτίας της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στη Βουλγαρία και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό και διερεύνηση οποιασδήποτε υποψίας, προχώρησε στη σύσταση Τοπικού Κέντρου Ελέγχου του νοσήματος και στην Ηλεία, έργο των οποίου θα είναι η καταπολέμηση, η εκρίζωσή της στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου. Τονίζεται ότι το νόσημα δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην Ελλάδα και οι ενέργειες αυτές είναι καθαρά προληπτικές.

Αφήστε μια απάντηση

Please enter your comment!
Please enter your name here