Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι όσοι αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μέτρο πρώιμης συγκομιδής ,θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας και να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 30-6-2020

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:

1.Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου (δίδεται από την υπηρεσία μας)

2.Αντίγραφο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2020

3. Φωτοτυπία 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας

4.Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας

5.Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου.

6.Δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον των 2 προηγούμενων χρόνων της υποβολής της αίτησης (δίδονται από την υπηρεσία μας)

Η ελάχιστη έκταση του αμπελοτεμαχίου να είναι 1 στρέμμα και ο παραγωγός να μην έχει παράνομες εκτάσεις.

Η διενέργεια πρώιμης συγκομιδής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 14-8-2020, με την υποχρέωση οι παραγωγοί να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή, υποβάλλοντας δε δήλωση συγκομιδής με μηδενική παραγωγή και αιτιολογία πρώιμος τρύγος.

Πρώιμος τρύγος είναι η χειρωνακτική ή μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή και σε τμήμα αυτής ,αλλά σε ολόκληρο το αμπελοτεμάχιο.

Η κάθε αίτηση θα βαθμολογείται σύμφωνα με την επιμέρους βαθμολογία κάθε αμπελοτεμαχίου και το άθροισμα θα διαιρείται με τη συνολική εγκριθείσα έκταση. Η κατανομή των κονδυλίων θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού.

Αφήστε μια απάντηση

Please enter your comment!
Please enter your name here